Menü

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Antalya Yüksekte çalışma eğitimi ile ilgili sizlere en iyi eğitimcilerle önemli tüm bilgilerle yüksekte çalışma eğitimi veriyoruz.

 

          YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ

YASAL DAYANAK:  Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

KATILIMCI SAYISI: 10’ar kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

KATILIMCI  PROFİLİ: Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanlar.

EĞİTİM SÜRESİ:

·         Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi  :1 gün ( 8 saat )

·         Yüksekte Güvenli Çalışma İleri Seviye Eğitimi  : 2 Gün (16 Saat) teorik ve uygulama olarak düzenlenmektedir.

EĞİTİM:

·         Mesleki yeterlilik olarak görülmeye başlanan yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir.

·         Eğitimlerimiz IRATA Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.

·         Eğitimler 1 gün teorik ve 1 gün uygulamalı olarak toplam 16 saat sürmektedir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

·         Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar

·         Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları

·         Düşme durdurma sistemleri

·         Emniyet alma kuralları ( ankrajlama )

·         Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar

·         Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı

·         Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları

·         Sık kullanılan düğüm çeşitleri

·         Askıda kalma şoku ve süresi

·         Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri

BELGELENDİRME SÜRECİ:

·         Eğitimlere katılım zorunludur.

·         Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

·         Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

Eğitimlerin iş yeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.