Menü

Sağlık Periyodik Muayeneler

Acil OSGB nin Vermiş Olduğu Hizmetlerden Sağlık Periyodik Muayeneler Hizmeti

SAĞLIK İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler
 4857 sayılı İş Kanununun 86. maddesinde "Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır." denilmektedir.
Acil OSGB, kadrosunda tecrübeli işyeri hekimleri ile çalışanlarınızın işe giriş muayeneleri veya çalışan işçilerin periyodik muayenelerini gerçekleştirmektedir. Periyodik muayenelerde gerekli akciğer filmi, odyometre(İşitmeTesti), solunum fonksiyon testi ( SFT ), elektrokardiografi ( EKG ), otorefraktometre ile göz muayenesi, kan ve idrar tetkikleri ( hemogram, karaciğer enzimleri, sedimentasyon, kanda kurşun, idrarda fenol, TCA, protoporfirin, hepatit tetkikleri, vb. ) aşılama hizmetleri  yaptırılmaktadır.
Daha önce yapılmış risk analiziniz varsa buna uygun tetkikler, risk analizi yoksa sağlık danışmanlığı hizmetimizle uzmanlarımız tarafından belirlenen tetkikler önerilir ve mutabık kalınan tetkikler yapılır.
1.SAĞLIK RAPORLARI (Sanayi İşyerlerinde çalışanlar için Ağır ve tehlikeli işler Mevzuatına Uygun Sağlık raporu, İşe giriş ve periyodik sağlık raporları)  hekimlerimiz tarafından ayrıntılı tetkikler sonucu verilmektedir. Yılda 1 kez sağlık muayenelerinin gerçekleştirilip raporların yenilenmesi gerekmektedir.
4857 sayılı İş Kanunu'na göre yeni işe başlayan her çalışan mutlaka işe giriş muayenesi olmalıdır. İş ortamında oluşabilecek meslek hastalıklarının gelişimini izlemek için bu muayenenin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde gelişen mesleki rahatsızlıkların sebebi belirlenemeyecektir. Bu kapsamda yapılacak işin niteliğine göre belirli riskler tespit edilir ve işyeri hekiminin isteyeceği tetkiklerle birlikte işe giriş muayenesi yapılmalıdır. Ne iş yapacağı belirtilerek bu işi yapabilecek sağlık durumuna sahip olduğu raporda belirtilir.
Acil OSGB,  gezici sağlık ekipleriyle işe giriş muayenesi taleplerinizde yanınızdadır.
SAĞLIK TARAMASI NASIL YAPILIR?
Arayın, istediğiniz takdirde 48 saat içinde programa dahil ederek talebinizi gerçekleştirelim
1.AKCİĞER RADYOGRAFİSİ (GÖĞÜS FİLMİ ): Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere
2.SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SPİROMETRİ): Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere
3.İŞİTME DÜZEYİ TEST RAPORU (ODİYOMETRE): Gürültülü İşlerde Çalışanlar için yılda 1 kere
4.PORTÖR MUAYENELERİ (Yemekhane, Yiyecek ve İçecek bölümlerinde çalışanlar için): 6 ayda bir tekrarlanmalıdır. Hijyenin çok önem kazandığı sektörlerde çalışanların, özellikle de gıda sektöründe üretim ve satış yerlerinde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadıklarını belirlemek amacı ile Sağlık Bakanlığının da zorunlu kıldığı Portör Muayeneleri Acil OSGB Mobil Sağlık Ekipleri tarafından işyerinizde gerçekleştirilmektedir.
Portör muayenesine (Sağlık Taramasına) esas tetkik listesi ve bu tetkiklerin yapılma sıklıkları şöyledir:
 • a. Gaita Parazit
 • b. Gaita Kültürü
 • c. Burun Kültürü
 • d. Boğaz Kültürü
 • e. El Kültürü
 • f. Ekipman Kültürü
 • g. Hepatit Tetkikleri
5.LABORATUAR İNCELEMELERİ ( Kimyasal Madde ile üretim yapan işyerlerinde çalışan personel için )
 • a. Tam Kan Sayımı
 • b. Karaciğer Enzim Analizleri
 • c. Tam İdrar Analizi
 • d. Biyolojik sıvılarda ağır metal analizleri (Kurşun, Alüminyum vb.)
 • e. İdrarda Fenol Analizi f. İdrarda Hippürik Asit Analizi
 • g. İdrarda TCA (Triklor asetik asit) Analizi
 • h. Psödo kolin esteraz tayini
6.GÖRME RAPORU (Göz Muyanesi) (Işınlı–Ekranlı araçlarda ile Çalışanlar için) yılda 1 kere
7.GEREKLİ AŞILAR (TETANOS, HEPATİT V.B): İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı uyarınca gerekli olan koruyucu aşılar.
İşçilerin Periyodik Sağlık Muayeneleri, bu taramalarla tamamlandıktan sonra Periyodik Sağlık Muayenesi Raporu tanzim edilmektedir. İşçilerin periyodik sağlık raporları özlük dosyalarında düzenli olarak tutulmalıdır. Bu konudaki mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak için uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.
Acil OSGB Çalışma Bakanlığı tarafından hizmet olarak sunmak üzere yetkilendirilmiş kuruluştur.