Menü

Acil Eylem Planları

Acil OSGB nin Sunmuş Olduğu Hizmetlerden Acil Eylem Planları

Acil Eylem Planları

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alınarak;

Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,

Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,

Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,

Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek, acil durum ekiplerinin oluşturulması,

Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,

öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil  Durum / Eylem Planları hazırlanır.