Menü

Hakkımızda

Acil OSGB Hakkında

 

KALİTE POLİTİKAMIZ 

  • İSG hizmetlerine erişimin artırılması,standartlaştırılıp ,yaygınlaştırılması için çalışmak
  • Yıllarca sektörde kazandığımız Bilgi birikimiyle çalıştığımız kurumlara nitelikli ,özgün hizmet sunarak problemleri yerinde ver pratik çözüm üreterek ortadan kaldırmak
  • Ulusal ve Uluslararası platformlarda dün olduğu gibi yarında yer alarak İSG hizmetlerinin takibi ve geliştirilmesine katkı sunmak
  • İş ahlakı ve Etik sorumluluklarımızın bilincinde olmak
  • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarını azaltmaya yönelik her türlü çalışmayı takip etmek ve yenilikçi çözüm önerileri ve katkı sunmak, güvenlik kültürünün oluşturulması için katkı sunmak
  • Gerektiğinde Kamu kurumları ve Meslek Örgütleri ve Kamu Kurum veya kuruluşlarıyla işbirli,ği ve ortak çalışmalar yapmak
  • Kaliteyi, İş Verimliliği ve çalışan motivasyonunu yükseltici uygulama,eğitim ve çözümler üretmek ve uygulamak
  • Kurumlarımıza hizmeti kağıt üzerinde değil, gerçek anlamda ve gerektiği kadar sürede sunmak
  • Ücret politikasında ucuzcu yaklaşımla iş kapmak yerine kaliteli, yeterli hizmet sunarak, Bilgi birikimiyle ,güvenilirliği ve referanslarıyla tercih edilir olmayı sağlamak