Menü

İş Güvenliği İstihdamı

Acil OSGB nin Sunmuş Olduğu Hizmetlerden İş Güvenliği İstihdamı

İş Güvenliği İstihdamı

Risk Değerlendirmesi yapmak

Acil Durum Planı hazırlamak

Eğitim Planı hazırlamak

İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

Alt işverenlerin/taşörenleri denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

Sağlık ve Güvenlik Planı/dökümanı hazırlamak

İç Yönetmelik hazırlamak(isg kurul)

İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

İş İzni Prosedürü hazırlamak

Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

Çalışma talimatları hazırlamak

İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek