Menü

Yangın Eğitimi

Antalya yangın eğitimi alanında uzman eğitimler ile size en iyi yangın eğitimini vermekteyiz.

TEMEL

YANGIN EĞİTİMİ

PROGRAMI

 

GENEL YANGIN EĞİTİMİ

 

 

1. EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

 

İşletmede çalışan tüm personel eğitimin hedef kitlesidir. Kısaca bu personeller, müdür, yönetici, sekreter, formen, şef, amir, memur, işçi, güvenlik görevlisi, mutfak personeli vs gibi kişilerdir.

 

 

2. EĞİTİMİN AMACI:

 

2009 tarihli binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği, yılda 2 kez alınması zorunlu olan yangın eğitimi asıl amaç dır.

a) Bu yasal zorunluluk gereği, işletmede çalışan tüm personele, yangınların çıkma sebepleri öğretilecektir.

b) Çeşitli yangın türlerine uygun olan söndürme maddesi ile nasıl müdahale edecekleri öğretilecektir.

c)  Portatif yangın söndürücülerin bilinçli olarak nasıl kullanacakları öğretilecektir.

d)  Yangınlara müdahalede kullanılan hortum, lans gibi ekipmanların kullanılması öğretilecektir.

e) Ateş ve dumana karşı hareket tarzları, bina tahliyesi ve işletme dışarısında karşılaşabilecekleri yangın olaylarında nasıl davranılacağı gibi beceriler kişilere öğretilecektir.

 

3. EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

 

 • Yanma ve yangının ne olduğunu bilir.

 • Yangına sebep olacak faktörleri bilir.

 • Yanmanın oluşumunu bilir.

 • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.

 • Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir.

 • Söndürme maddelerini bilir.

 • Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.

 • Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini bilir.

 • Binayı terk ederken neler yapılacağını bilir.

 • İşletme toplanma bölgesini bilir ve toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir.

 • Binada mahsur kalmış ise dışarıdakileri nasıl haberdar edeceğini bilir.

 • Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.

 • Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.

 • Nasıl yardım çağıracağını bilir.

 • Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir.

 • Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar eder.

 • Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatır.

 • Farklı tür ve tiplerdeki, portatif yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.

 • Yangın dolaplarını kullanır.

 • Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.

 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.

 

 

4. EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI:

 

Kurum içersinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınları önlemesi, meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi, işletme prestijinin korunması, personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

 

5. EĞİTİMİN YÖNTEMİ:

 

Yangın Eğitim Sahasında Yapılacak Eğitim

 

1-      Teorik eğitimler için işletme veya kurumun eğitim salonu kullanılacaktır.

2-      Uygulama eğitimleri, işletme veya kurum içerisinde bulanan yangın eğitim sahasında yapılacaktır. Eğitim sahasında bulunan çeşitli demo ve simülatörler vasıtası ile yapılacaktır.

3-      Eğitim grupları 20 kişiyi geçmeyecektir.

4-      Kursiyerlerin ulaşım barınma ve iaşe giderleri işletme tarafından karşılanacaktır.

5-      Eğitimde kullanılacak ekipmanların masrafları işletme tarafından karşılanacaktır.

6-      Her grup için gerekli malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

 

a) KKT tipi portatif 6 kğ kapasiteli yangın söndürme cihazı………………….10 Adet

b) C02 tipi 5 kğ kapasiteli yangın söndürme cihazı …………………................5 Adet

c) Köpüklü tip 50 kğ kapasiteli yangın söndürme cihazı……………………….1 Adet

d) Mazot……………………………………………………………………….50 Lt

e) Benzin………………………………………………………………………10 Lt

f) 12 kğ lık LPG tüpü vanalı tip……………………………………………….. 1 Adet

g) 24 kğ lık LPG tipü vanalı tip (LPG similatörü var ise)…………………… 10 Adet

 

7- Eğitim için gerekli malzemeler, eğitim talep eden firma yada kurum tarafından karşılanacak olup malzeme listesi aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Tutuşturma sopası,

b) Sulu çalışmalarda kullanılacak B ve C tipi hortumlar

c) Çeşitli tür ve abatlarda turbo, nepiro, perde ve kumandalı lanslar

d) Yangına yaklaşma elbisesi PBI

e) Köpük çalışması için protein ve sentetik deterjan

f) Çeşitli tür ve ebatlarda melanjörler

g) Ağır ve orta köpük lansları

h) Yaralı taşıma sedyesi

ı) Yangın Battaniyesi

j) Bez çarşaf             ( 2m x 2m ebatlarında)

k) Yangın tavası       (2m x 1m x 25cm)

l) LPG simülatörü

 

6. EĞİTİMİN SÜRESİ:

 

1 gün ( 3 saat teorik bilgi, 3 saat uygulama olmak üzere toplam 6 saat) olarak belirlenmiştir.

 

ÖNEMLİ NOT: Derslerin günlerinde, ders saat içeriklerinde, olumsuz hava ve arazi koşulları, işletmenin çalışma saatleri gibi nedenlerden dolayı, değişiklik yapma tasarrufu, dersi veren öğretim elemanına aittir.

 

 

 

9. EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 

I.OTURUM:

Tanışma ve ön test

                        Temel Yanma ve Yangın Bilgisi    

 

Yanma ve yangının tanımı

Yanma çeşitleri ( Yavaş – Hızlı - Kendi kendine – Parlama / Patlama şeklinde)

Yangın türleri ( A-B-C-D-E sınıfı yangınlar)

Yangının yayılması ( Kondüksiyon – Konveksiyon - Radyasyon)

Yangının evreleri ( Başlangıç – Gelişme - Kor)

Yangın sebepleri ( Dikkatsizlik, kazalar vs …………)

 

Söndürme maddeleri

 

Söndürme maddeleri ve özellikleri

Suyun özellikleri

Suyla söndürmenin avantaj ve dezavantajları

Su ile reaksiyona giren maddeler( karpit-kireç-fosfor vs……)

Köpükle söndürme ve köpüğün avantaj ve dezavantajları (AFFF-ARF vs….)

Gazlı söndürme maddeleri, avantaj ve dezavantajları (CO2)

Söndürme çalışmalarında kullanılan diğer maddeler ve uygulama alanları

 

Söndürme yöntemleri         

 

Soğutma yolu ile söndürme

Boğma yolu ile söndürme

Dağıtma yolu ile söndürme

                                                           12.00–13.00 öğle arası

 

 

 

 

 

 

II. OTURUM:

Haberleşme ve organizasyon

Yangın esnasında haberleşme

Acil telefonlar ve kullanım ilkeleri

Emir komuta zinciri ve yangına müdahaledeki önemi

Acil eylem planını test edebilme amacıyla bina tahliye ve toplanma bölgesi uygulaması ve görev dağılımı uygulamaları

 

 

Yangına müdahale                          

 

A. Katı madde yangınları

Ahşap, tahta, odun veya paletlere su ile müdahale, KKT ile müdahale, Co2 ile müdahale ve söndürme etkileri.

 

B. Sıvı madde yangınları

Mazot, benzin, tiner, solvent gibi sıvı yangınlarına su ile müdahale, KKT ile müdahale, Co2 ile müdahale ve söndürme etkileri.

C. Gaz yangınları